GENERALFORSAMLING 27 maj 2017 ! 
Årets generalforsamling afholdes i Vejby Forsamlingshus den 27 maj kl. 10.30. Foreslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal indsendes til formanden inden udgangen af marts ifølge vedtægterne. Der udsendes invitationer og bestyrelsens skriftlige beretning i løbet af april måned.

 
 UNDGÅ FROSTSKADER ! 
Vandforsyningen i Vejby har igen i januar 2017 konstanteret at der er et unormalt tab på vandledningerne, som sandsynligvis stammer fra frostsprængte rør.
Vil du sikre dit sommerhus, er det en god ide at læse en række gode råd. HENT PDF

 
 KONTINGENT 2016 og 2017 ! 
I forbindelse med efterårets revision af foreningens konti, kan bestyrelsen konstantere, at der stadig mangler et par indbetalinger som opkræves med gebyrer.
Der kan iøvrigt ikke betales kontingent for 2017 før efter sommerens generalforsamling.

 
 FLYTTET ELLER SOLGT 
- eller ny emailadresse !

Har du som grundejer skiftet privatadresse eller email-adresse, er det din pligt at opdatere informationerne, så du kan modtage kontingentopkrævninger, informationer og indkaldelser til den årlige generalforsamling.

Medlemmer kan indsende rettelser til deres adresseoplysninger og email her

Angiv ærinde *
Adresse i foreningen *
Husnummer *
Ejer/ejere (ejer angivet på skøde) *
Medlems email *
Privatadresse
bemærkninger og evt. supplerende emailadresser

 

Grundejere skal holde vejen fri for træer

Reglerne for grundejerens beskæring af træer ved vej og græsrabat er ganske enkle. Som grundejer skal man have 2.80 meter frihøjde over græsrabatten helt ind til skel.

Og over vejen må grenene ikke hænge lavere end 4.20 meter. Og bevoksningen må ikke dække skilte. Det betyder også at buske som "gror" ud i græsrabatten skal fjernes eller beskæres. I vores grundejerforening må man endvidere ikke have fliser eller stenbelægning i græsrabatten, der skal vokse græs i græsrabatten helt ud til vejen.

Læs mere hos Gribskov Kommune.

 

Byggesager

Husk, at ombygninger og renoveringer på ejendomme i foreningen kræver en skriftlig orientering af bestyrelsen med tydelig angivelse af områder hvor der kræves dispensation fra de tinglyste servitutter, i overensstemmelse med foreningens vedtægter §3 stk. 2 og 3.
”Som eksempler på byggeprojekter kan nævnes opførelse af nye bygninger, udvidelse af eksisterende bygninger, herunder beboelsesbygninger, udhuse, garager og carporte samt andre forholdsvis omfattende ændringer til og af bestående bygninger.”

Husorden

Følg grundejerforeningens husorden for maskinstøj - så kan vi alle nyde foråret i Rågeleje.
”Maskinstøj er tilladt alle dage kl. 9.00-12.00, samt onsdag, fredag og lørdag kl. 15.00-18.00. Af hensyn til
naboerne bedes disse tider respekteret, også selv om den nærmeste nabo ikke er i huset.”

Haveaffald, afbrænding, grillkul

Foreningen har stor glæde af at der årligt afhentes haveaffald i efteråret. Det giver en mulighed for at
rydde op i buske og små træer. Og da det er forbudt at afbrænde haveaffald i området, mener
bestyrelsen det er en vigtig del af foreningens ”vedligeholdelse af veje og rabatter”.
Husk også at skrammel, storskrald og affald på grunden sjældent gør besøgende eller naboer glade
heller ikke når det ligger bag et skur eller i skellet – og at gæster sjældent er klar over risikoen ved at
grave grillkul ned i haven eller hvor farligt det er at bruge åben ild i sommerhalvåret.

Gribskov Kommune

Gribskov Kommunes regler - pjece (PDF)

Genbrugspladserne i kommunen og andre nyttige links

 

Vintercamping hos DCU - også i 2017

Gribskov Kommune har truffet beslutning om at give en midlertidig tilladelse på vilkår til vintercampering på Rågeleje Camping.

Den midlertidige tilladelse indebærer, at der gives tilladelse til campering i vinterperioderne 01.11.15 — 28.02.16 og 01.11.16 - 28.02.17.

Tilladelsen omfatter op til 80 campingenheder, og er givet på vilkår om at der ikke må være vintercampering i felterne nærmest naboerne. Se kortet.

Grundlaget for udvalgets beslutning er, at der nu er indledt en dialog mellem campingpladsen og naboer. Der er iværksat opsætning af nyt hegn imellem naboer og campingpladsen, såvel som aftalt en beskæring - med henblik på at give bedre vækstbetingelser for beplantningen i bæltet.

 
Opdateret februar 2017