GENERALFORSAMLING 2017 
Der er afholdt generalforsamling 27. maj 2017 i grundejerforeningen. Der blev blandt andet vedtaget kontingent for 2017 og valgt en ny bestyrelse. Referat fra generalforsamlingen finder du her.
 
 
 KONTINGENT 2017 ! 
Der kan ikke betales kontingent for 2017 før opkrævningen udsendes af foreningens administrator Advodan. Hold øje med postkassen eller din email. HUSK at opdatere oplysningerne i skemaet herunder.
 
 FLYTTET ELLER SOLGT 
- eller ny emailadresse !

Har du som grundejer skiftet privatadresse eller email-adresse, er det din pligt at opdatere informationerne, så du kan modtage kontingentopkrævninger, informationer og indkaldelser til den årlige generalforsamling.

Medlemmer kan indsende rettelser til deres adresseoplysninger og email her

Angiv ærinde *
Adresse i foreningen *
Husnummer *
Ejer/ejere (ejer angivet på skøde) *
Medlems email *
Privatadresse
bemærkninger og evt. supplerende emailadresser

 

Grundejere skal holde vejen fri for træer

Reglerne for grundejerens beskæring af træer ved vej og græsrabat er ganske enkle. Som grundejer skal man have 2.80 meter frihøjde over græsrabatten helt ind til skel. Det gælder også på bagsiden af grunden - mod sti eller andre veje.

Og over vejen må grenene ikke hænge lavere end 4.20 meter. Og bevoksningen må ikke dække skilte. Det betyder også at buske som "gror" ud i græsrabatten skal fjernes eller beskæres. I vores grundejerforening må man endvidere ikke have fliser eller stenbelægning i græsrabatten, der skal vokse græs i græsrabatten helt ud til vejen.

Læs mere hos Gribskov Kommune.

 

Byggesager

Husk, at ombygninger og renoveringer på ejendomme i foreningen kræver en skriftlig orientering af bestyrelsen med tydelig angivelse af områder hvor der kræves dispensation fra de tinglyste servitutter, i overensstemmelse med foreningens vedtægter §3 stk. 2 og 3.
”Som eksempler på byggeprojekter kan nævnes opførelse af nye bygninger, udvidelse af eksisterende bygninger, herunder beboelsesbygninger, udhuse, garager og carporte samt andre forholdsvis omfattende ændringer til og af bestående bygninger.”

Husorden

Følg grundejerforeningens husorden for maskinstøj - så kan vi alle nyde foråret i Rågeleje.
”Maskinstøj er tilladt alle dage kl. 9.00-12.00, samt onsdag, fredag og lørdag kl. 15.00-18.00. Af hensyn til naboerne bedes disse tider respekteret, også selv om den nærmeste nabo ikke er i huset.”

Haveaffald, afbrænding, grillkul

Foreningen har stor glæde af at der årligt afhentes haveaffald i efteråret. Det giver en mulighed for at rydde op i buske og små træer. Og da det er forbudt at afbrænde haveaffald i området, mener bestyrelsen det er en vigtig del af foreningens ”vedligeholdelse af veje og rabatter”.
Husk også at skrammel, storskrald og affald på grunden sjældent gør besøgende eller naboer glade heller ikke når det ligger bag et skur eller i skellet – og at gæster sjældent er klar over risikoen ved at grave grillkul ned i haven eller hvor farligt det er at bruge åben ild i sommerhalvåret.

Gribskov Kommune

Gribskov Kommunes regler - pjece (PDF)

Genbrugspladserne i kommunen og andre nyttige links

 
Opdateret maj 2017