Sommerhilsen fra Grundejerforeningens formand

Grundejerforeningen har fået ny formand. Læs hendes sommerhilsen her.

Har du læst referatet fra årets generalforsamling? 

Generalforsamlingen blev afholdt den 27. maj 2017 i Vejby Forsamlingshus. Der blev blandt andet vedtaget kontingent for 2017 og valgt en ny bestyrelse. Referat fra generalforsamlingen finder du her.

Har du husket at betale kontingent for 2017? 

Foreningens administrator ADVODAN  har sendt mail eller brev med kontingentopkrævning ud til alle grundejerne den 21. juni. Kontingentet gælder for 2017 og betalingsfristen er den 1. august i år.  

Får du post fra grundejerforeningen i din fysiske postkasse, eller har du fået ny e-mail, ny hjemmeadresse eller købt sommerhus?

- Så skriv din mailadresse og ændringerne i dine kontaktoplysninger under medlemsdata. Vi har endnu ikke mulighed for, at du selv kan tjekke dine kontaktoplysninger, så ret hellere oplysningerne en gang for meget end en gang for lidt. Der er stadig 1/3 af grundejerne i foreningen, som ikke har opgivet en e-mailadresse. Har vi de rigtige oplysninger, sparer foreningen mange penge til porto og rykkere, og du får nyheder, kontingentopkrævninger og generalforsamlingsindkaldelse tilsendt direkte.

Skal du bygge om, bygge til eller bygge nyt?

- så husk at give byggefirmaet/arkitekten besked om de servitutter, som er tinglyst på din ejendom, så de ikke bliver årsag til forsinkelser eller ekstra omkostninger på et senere tidspunkt. Det er dit ansvar som grundejer, at servitutterne overholdes. Servitutterne er en skærpelse i forhold til Bygningsreglementet og kommuneplaner. Kommunens byggesagsafdeling tjekker ikke dit projekt i forhold til, om servitutterne er overholdt. Der kan som udgangspunkt ikke dispenseres for servitutkrav, da deklarationerne er tinglyst på de enkelte ejendomme.

Har du husket at klippe din græsrabat og holde den fri for træer og buske?

Vores sommerhusområde er udlagt med meget brede vejprofiler (14 m på Hostrupsvej), så bebyggelsen fremtræder åben, og så gående kan færdes på de græsbelagte rabatter. Derfor skal du sikre, at de - ofte selvgroede - træer og buske ikke vokser ud i græsrabatten, hvor rødderne kan ødelægge asfalten og give store udgifter til grundejerforeningen. Eventuelle udhængende grene skal skæres tilbage som vist på nedenstående tegning fra Gribskov Kommune. 

Læs mere hos Gribskov Kommune.

 

Opdateret juli 2017