Tryghed og sikkerhed på Rågelejevej og Strandvejen i Rågeleje

Bestyrelsen har gennem de sidste to år fået adskillige henvendelser fra foreningens medlemmer, som går på, at der er behov for at forbedre tryghed og sikkerhed, specielt de steder, hvor medlemmerne flere gange om dagen skal krydse Rågelejevej for at komme ned til stranden, men også langs med Rågelejevej specielt mellem Strandbjerggaard og Heatherhill og fra Oasevej og ned til Rågeleje centrum.

Vi har også talt med folk på gaden i Helsinge om, hvad de synes om Rågeleje, og svaret er ofte, at de synes Rågeleje er det perfekte sted for gåture, cykelture, badning, vindsurfing osv. Når man så spørger videre, hvor tit de så besøger Rågeleje, er det nedslående svar: Alt for sjældent, og for nogles vedkommende er svaret: Aldrig! Fordi Strandvejen er alt for trafikeret og det er både utrygt og usikkert at færdes på Rågelejevej, ikke bare som familie med børn, hvad enten det er som gående eller cyklende, men faktisk også som almindelig turist i bil.

Grundejerforeningens bestyrelse vil derfor nu gå aktivt ind i arbejdet med at sikre bedre forhold for cyklister og gående på Rågelejevej og opfordrer alle medlemmer til at melde sig og bidrage til arbejdet.

Grundejerforeningen var da også rigt repræsenteret ved dialogmødet med Gribskov Kommunes borgmester og 6 andre medlemmer af Byrådet torsdag aften d. 30/8 2018 på Sankt Helene skolen i Vejby. Dialogen foregik ved en række borde med hver sit emne og bestyrelsen fandt sammen med 2 andre grundejerforeninger fælles fodslag omkring en drøftelse af trafiksikring af Rågelejevej/Strandvejen for den cyklende og gående færdsel. Grundejerforeningerne blev på mødet opfordret til at indsende deres forslag direkte til borgmesteren, hvilket skete d. 4. september 2018. Netavisen Gribskov har lavet en reportage fra mødet med en video, som kan ses her.

Det vi normalt omtaler som "Strandvejen" er i praksis benævnt lidt forskelligt. Mellem Vejby og Rågeleje by er det "Rågelejevej", Fra Højbro Å og videre er det "Rågeleje Strandvej" og fra Trillingerne og videre er det "Udsholt Strandvej".

Et af de store problemer med Rågelejevej, Rågeleje Strandvej og Udsholt Strandvej er, at der er tale om en meget smal vej, som slet ikke er bygget til den tunge trafik og den megen gennemkørende trafik. Der opstår derfor tit farlige situationer fordi vejen går igennem et sommerhusområde med mange sidevej, gennem Rågeleje centrum, med mange ferie- og strandgæster, og fordi der ikke findes alternative ruter for den gående og cyklende trafik. I 60'erne og begyndelsen af 70'erne var der planer om at føre trafikken bagom en del af sommerhusområdet fra Heatherhill til Hesselbjerg, men de planer blev af ukendte årsager skrinlagt allerede i slutningen af 70'erne.

Vej- og stisystemet i Rågeleje er præget af, at området har ligget i yderkanten af to forskellige kommuner med Højbro Å som næsten total adskillelse mellem de to bydele. På den ene side har vi størstedelen af det gamle Rågeleje, fiskerlejet, samt "bjergene" Orebjerg og Hesselbjerg kvarterene. På den anden side af Åen er resten af det gamle fiskerleje, Musehøj kvarteret, og de nyere udstykninger omkring Hostrupsvej, Rågemarksvej og Studebjerg.

Der er aldrig etableret et sammenhængende stisystem på tværs af Højbro Å mellem de to bydele, så strandvejen er lige nu den eneste mulighed for alle typer af trafikanter. For 10 år siden påbegyndte det daværende Frederiksborg Amt et ambitiøst cykelstiprojekt, som skulle skabe bedre tryghed og sikkerhed på Strandvejen mellem Gilleleje og Tisvildeleje. Strækningen mellem Gilleleje og Smidstrup er således i dag forsynet med cykelstier langs strandvejen, mens den resterende strækning Fra Smidstrup og forbi Udsholt Strand og Rågeleje til Vejby aldrig er kommet til udførelse.

De forslag, som blev indsendt af de to grundejerforeninger til borgmesteren efter dialogmødet var som følger:

a) En fortsættelse af den 2 - 1 vejafmærkning, som lige nu er etableret på strækningen foran Orebjerget mellem Hesselbjergvej og Trillingerne.

b) Etablering af fodgængerfelter på Rågelejevej/Strandvejen ved Heatherhill/Parkeringspladsen, ved Rågeleje Camping/Strandbjerggaard, ved Ballekilde/Oasevej og ved Søstjernen/Rågeleje Parkeringsplads.

c) Klipning af beplantning på begge sider af Rågelejevej mellem Heatherhill og Rågeleje.

d) Trafiksanering gennem Rågeleje med fartdæmpende foranstaltninger videre ud gennem svinget ved Parcelgaarden.

e) Omdirigering af tung trafik på Rågelejevej/Rågeleje Strandvej mellem Heatherhill og Udsholt

f) Færdiggørelse af "fortov" i svinget ved Musehøj, vest for Rågeleje, hvor sikkerheden for fodgængere på Rågelejevej skal sikres ved særlig markering, steler eller tilsvarende.

g) cykelstiprojektet videreføres og færdiggøres mellem Smidstrup og Vejby.

 

Læs her hvad Gribskov kommune iøvrigt skriver om trafiksikkerhed i kommunen: http://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/trafik-og-veje/trafiksikkerhed/ 

Opdateret September 2018