Bestyrelsens aktiviteter og møder 2018/19:

Dato og klokkeslet Sted Tema Deltagere Dokumenter
Mandag d. 15. juli 2019, kl. 18 Blistrup Medborgerhus Genoptagelse af ordinær generalforsamling  Medlemmer Genoptagelse af generalforsamlingDagsordenFuldmagt og Referat 
Lørdag d. 6. juli 2019, kl. 9 Kortevej 10 Ekstraordinært bestyrelsesmøde Bestyrelsen LE34 nyt notat
Lørdag d. 15. juni 2019, kl. 10 Blistrup Medborgerhus Generalforsamling Medlemmer Ny IndkaldelseDagsordenFuldmagtBestyrelsens beretning 2018Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 3.1.1Forslag fra medlem 3.2.1Regnskab 2018Gl. Indkaldelse
Tirsdag d. 23. april 2019, kl. 10 Møllekrog 14 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen og suppleanter DagsordenReferat
Onsdag d. 10. april 2019   Henvendels til Gribskov kommune om at genoptage sagsbehandlingen i forhold til grundejerforeningens servitutter Formanden Henvendelse og svar af 14. juni
Onsdag d. 10. april 2019, kl.16 Advodan, Hillerød Ekstraordinært møde om årsrapporten for 2018 Bestyrelsen og Advodan. Afbud fra revisorerne.  
Søndag d. 31. marts 2019, kl. 15 Dæmningsvej 11 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen og suppleanter DagsordenReferatForretningsordenValg af ny kasserer
Søndag d. 3. februar 2019, kl. 15 Søstjernen i Rågeleje Bestyrelsesmøde Bestyrelsen og suppleanter DagsordenReferat
Onsdag d. 30. januar 2019, kl. 17 Gribskov Kultursal, Helsinge Borgermøde om miljøvurdering af kystsikringsprojektet Bestyrelsen og medlemmer IndkaldelseKystsikringsprojektet
Torsdag d. 29. november 2018, kl. 18 Restaurant Mantzius, Johannes Mantziusvej 7A, Birkerød Bestyrelsesmøde Bestyrelsen og suppleanter DagsordenReferat
Tirsdag d. 6. november 2018, kl. 16 ADVODAN Budgetmøde med ADVODAN Formand og kasserer Mødereferat
Lørdag d. 22. september   Uddeling af flyer om afhentning af haveaffald Bestyrelsen Flyer
Tirsdag d. 11. september, kl. 7.30 Rågeleje Møde med NCC vedr. vejreparationer Bestyrelsen  
Søndag d. 9. september 2018, kl. 11 Søstjernen i Rågeleje Bestyrelsesmøde Bestyrelsen og suppleanter

DagsordenReferat

Torsdag d. 30. august 2018, kl. 19.30-21 Sankt Helene Skolen i Vejby Dialogmøde med borgmesteren og byrådspolitikerne i Gribskov Bestyrelsesmedlemmer Emner fra dialogmøde
Fredag d. 10. august 2018, kl. 9-11 Kortevej 8 ERFA møde med tidligere kasserer for Grundejerforeningen Formanden, Kasseren mv  
Onsdag d. 25. juli 2018 Rågeleje Uddeling af Husorden Bestyrelsen Husorden
Søndag d. 8. juli 2018   Sommerhilsen til alle medlemmer Formanden Formandens sommerhilsenHusorden
Søndag d. 1. juli 2018, kl. 15 Kortevej 10 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen og suppleanter DagsordenReferat
Lørdag d. 26. maj 2018 kl. 11 Vejby forsamlingshus Konstituerende møde Bestyrelsen DagsordenReferat
Bilag - Forretningsorden for bestyrelse,
Bilag - Bestyrelsens konstituering


Opdateret bestyrelse pr. 31. marts 2019

Navn Adresse Rolle Valgt pr. e-mail
Birgitte Jørgensen Kortevej 8 Formand 26. maj 2018 formand@glstrandbjerggaard.dk
Lisbeth Falk Olsen Dæmningsvej 11 Bestyrelsesmedlem 26. maj 2018 lfo@hotmail.dk 
Majbritt Hansen Frits Nielsens Vej 26 Kasserer 27. maj 2017 maj51@live.dk
Per H. Jørgensen Hyremandsvej 6 Bestyrelsesmedlem 27. maj 2017 p.h.jorgensen@gmail.com 
Morten Zimmermann Kortevej 10 Bestyrelsesmedlem og
administrator af hjemmesiden
27. maj 2017 morten@zimmermann.me.uk


Opdateret suppleanter til bestyrelsen pr. 31. marts 2019

Navn Adresse Rolle Valgt pr. e-mail
Ole D. Madsen Møllekrog 14 Suppleant 26. maj 2018 oledm@outlook.dk 


Bestyrelsen pr. 26. maj 2018

Navn Adresse Rolle Valgt pr. e-mail
Birgitte Jørgensen Kortevej 8 Formand 26. maj 2018 formand@glstrandbjerggaard.dk
Lennon Andersen Granhøj 9 Kasserer 26. maj 2018   
Majbritt Hansen Frits Nielsens Vej 26 Bestyrelsesmedlem 27. maj 2017 maj51@live.dk
Per H. Jørgensen Hyremandsvej 6 Bestyrelsesmedlem 27. maj 2017 p.h.jorgensen@gmail.com 
Morten Zimmermann Kortevej 10 Bestyrelsesmedlem og
administrator af hjemmesiden
27. maj 2017 morten@zimmermann.me.uk


Suppleanter til bestyrelsen pr. 26. maj 2018

Navn Adresse Rolle Valgt pr. e-mail
Lisbeth Falk Olsen Dæmningsvej 11 1. suppleant 26. maj 2018 lfo@hotmail.dk 
Ole D. Madsen Møllekrog 14 2. suppleant 26. maj 2018 oledm@outlook.dk 


Revisorer pr. 26. maj 2018

Navn Adresse Rolle Valgt pr. e-mail
Jette Andersen Granhøj 9 1. Revisor 26. maj 2018 stjernemose@hotmail.com 
Flemming Gøth   2. Revisor 26. maj 2018 goeth@mail.dk 
Cecilie Højbjerg Bundgaard Virmandsvej 17  Revisorsuppleant 26. maj 2018 ceciliebundgaard@gmail.com 

 

Opdateret august 2019