Historiske billeder og dokumenter i anledning af Grundejerforeningens 50 års Jubilæum i 2017

Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard holdt stiftende generalforsamling d. 12. april 1967 og fejrer derfor 50 års jubilæum i 2017. Billedet ovenfor viser det nu gulmalede stuehus fra Gl. Strandbjerggaard, som stadig står der den dag i dag. Gården dannede udgangspunkt for den udstykning, som startede i 1963, og som i dag udgør vores sommerhusområde. 

Nedenfor har vi samlet forskellige dokumenter, som belyser tilblivelsen af sommerhusområdet i starten af 1960'erne og frem til grunejerforeningens stiftelse i 1967. 

"Store grunde med betydelige frie arealer" (Avisartikel fra 1963)

Sommerhusgrundene blev solgt fra det fine spånbeklædte sommerhus, der som det første i 1963 blev opført på hjørnet af Hostrupsvej og Virmandsvej. Det var bestemt ikke billigt at købe en sommerhusgrund i udstykningen. Alligevel gik salget godt, og nedenfor er gengivet en avisartikel, hvor ejendomsmægleren fortæller om sit arbejde og om de særlige fordele ved at købe en grund netop her.

Som omtalt i artiklen, var det den anerkendte og efterspurgte byplanarkitekt Knud Bosmann Pedersen, der udformede udstykningen. "Ministeriets kommitterede, byplanarkitekt Bosmann Pedersen" er også omtalt i denne bog , hvor man også kan læse om andre byplanlæggere og naturfredninger i 60'erne og 70'erne.

I artiklen omtales også civilingeniør H. Hostrup-Pedersen, som var en af arvingerne til Gl. Strandbjerggaard jordene. Historien om hans forfader ingeniør Peder Anders Pedersen, som voksede op i Vejby og senere købte Strandbjerggård med de tilhørende jorde i starten af 1900-tallet, kan man bl.a. læse om her i indledningen til ingeniørfirmaet P.A.P's 100 års jubilæumsskrift, som udkom i 2006. P.A.Pedersen giftede sig med en datter af den kendte danske digter Jens Christian Hostrup. Så mon ikke det er grunden til, at vores hovedadgangsvej i grundejerforeningen fik navnet "Hostrupsvej"?

"Granhøj" og "Kortevej" giver nok sig selv, men hvis der er nogen, som kender baggrunden for de øvrige vejnavne i foreningen hører vi gerne fra jer.

Selve udstykningen skete i 4 etaper: 

Første etape (1) af udstykningen omfatter sommerhusgrundene på Granhøj. Vi er ikke i besiddelse af en udstykningsplan for Granhøj, men udstykningen ved granhøj adskiller sig fra resten af udstykningen ved at halvdelen af grundene er "kotelet"-grunde, dvs at de ikke har skel direkte mod vejarealet og ved fravær af byggelinjer. Hvis der er nogen som ligger inde med kopier af den originale udstykningsplanen for Granhøj vil vi meget gerne have lov at kopiere den til hjemmesiden.

For den anden etape (2) er udstykningsplaner med byggelinjerne vist her. Udstykningsplanen er en kopi af den originale udstykningsplan og er venligst udlånt til betyrelsen til skanning. Den er nu for længst tilbage hos sommerhusejeren, som har haft sommerhuset lige siden udstykningen. Der er ikke så mange af de oprindelige - skal vi kalde dem 1. generations sommerhusejere - tilbage, så den slags henvendelser er bestyrelsen meget glade for. På planen er der blandt andet angivet byggelinjerne for den anden etape, hvorfor der er refereret til udstykningsplanen i servitutterne for ejendomene.

For etape 3 og 4 af udstykningen er udstykningsplanen udført efter et lidt andet princip end etape 2. Udstykningsplan for etape 3 ses her og her og for etape 4 her. Også her er der bl.a. angivet byggelinier, som på nogle punkter går videre end de krav, der er i bygningsreglementet og de kommunale lokalplaner. Hvis nogen er i besiddelse af en kopi af de originale udstykningsplaner (som er bedre kvalitet end de salgsprospektet vi har kopieret) vil bestyrelsen gerne have lov at kopiere den og gøre den tilgængelig på hjemmesiden ligesom den for etape 2.

 

Stiftende generalforsamling for Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggård d. 12. april 1967

Af nedenstående referat fremgår det at kontingentet fastsattes til 100 kr. Det svarer til ca 1000 kr i 2017. Vi klarer vi os med et lavere beløb i dag, til gengæld fylder referaterne i dag noget mere end en enkelt side.  Foreningens oprindelige vedtægter blev stemt igennem på den stiftende generalforsamling.

 

 
Opdateret September 2018