Lokalområdets historie

Hostrupsvej - ikke Hostrupvej, som vejskiltet angiver - er opkaldt efter forfatter og præst Jens Christian Hostrup, som levede fra 1818-1892.
 
Jens Christian Hostrup's datter Dagny Hostrup (1873-1957) var civilingeniør, cand. polyt. og blev i 1902 gift med en anden civilingeniør, cand. polyt. Peder Anders Pedersen (1869-1937), som forinden havde købt Strandbjerggaard i Rågeleje, med de tilhørende jorder helt ned til kysten. Egentlig burde jeg her skrive Strandbjerggaard i Rågemark, for på den tid var Rågeleje alene betegnelsen for "havnen" og en lille gruppe fiskerhuse, som lå nede ved lejet.
 
Peder Andreas Pedersen tilbragte en stor del af sin barndom i pleje hos Svend Snedker og hans hustru Hanne i Vejby. Og senere i livet købte han i så i 1901 det, som nu hedder Strandbjerggaard af Hannes bror "for 2 øre kvadratalen", og fik bygget en villa som familiens sommerresidens. Peder Anders Pedersens historie kan man læse mere om i dette festskrift, som blev udsendt i forbindelse med hans firmas 100 års jubilæum. Her kan man også se billeder af sommervillaen, som nu er nedrevet.
 
Andre gamle fotos viser, hvor goldt og bart der var omkring år 1900, uden nogen form for træbeplantning, på hele området omkring Strandbjerggaard - og for den sags skyld i hele Rågeleje. Nøjagtigt, som vi nu i dag kun finder det på området ved Heatherhill og Studebjerg.
 
 
Dagny Hostrup Pedersen er nævnt som en af de (tidligere) jordejere, som er omtalt i "Kendelsen for fredning af "Heatherhill" m.m. fra 1960, som også omfatter de kystnære områder ved Strandbjerggaard.
 
De to civilingeniører, Dagny og Peder, fik fem sønner, heraf den ældste søn: Anders Hostrup-Pedersen (1902-1980), som bl.a. var direktør for Georg Jensens Sølvsmedie i en lang årrække. Det er også ham, der står som underskriver på de originale skøder og servitutter for grundene i den sommerhusudstykning, som senere blev til Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggaard. Ligeledes optræder også Dagny Hostrup Pedersens navn og Jørgen Hostrup-Pedersen - en anden af sønnerne - på flere af dokumenterne.
 
Anders Hostrup-Pedersen optræder også som medstifter af Vejby-Tibirke Selskabet tilbage i starten af 60'erne. Vejby-Tibirke Selskabet er også i dag et aktivt selskab med arrangementer af lokal kulturel karakter. De udgiver en årbog med mange lokalhistoriske beretninger fra Vejby-Tibirke området, strækkende sig fra Tisvilde Hegn og øst på til og med Rågeleje og ind i landet til Godhavn og Ørby. Meget spændende læsning, hvis man har interesse for kultur-, natur- og lokalhistorie.
 
En tredie af sønnerne, Peder Hostrup-Pedersen, har skrevet en underholdende lille beretning: "Spredte glimt fra egnen omkring Vejby og Rågemark" fra sin barndoms somre ved Strandbjerggaard. Beretningen er gengivet sidst i Vejby-Tibike årbog 1982.
 

Gl. Strandbjerggaard

Gl. Strandbjerggaard lå i krydset Hostrupsvej og Kortevej/Hyremandsvej. Stuehuset ligger der stadig i dag.

Se mere hos på geodatastyrelsens kort

Heatherhill

Læs mere om det fredede område Heatherhill i fredningsdokumenter eller på fredninger.dk

Her er afgørelser helt tilbage til 1960 og de opdaterede tillæg vedr. byggerier indenfor fredningsområdet.

Opdateret september 2018