Foto: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek. 1970-86

Campingpladsen

Gribskov Kommune har bedt det rådgivende ingeniørfirma Orbicon udarbejde en "Landskabsvurdering af landskabet Heatherhill" i 2013. Den indeholder en vurdering med fokus på camping-områdets betydning og indpasning i landskabet. Rapporten anbefaler, at en evt. tilladelse til vintercamping gives på vilkår om etablering af en beplantning, der vil styrke oplevelsen af det samlede landskab.

Opdateret september 2017