Husorden

Husordenen skal opsættes et synligt sted i sommerhuset, så også gæster og lejere kan læse det.

Maskinstøj

Maskinstøj er tilladt alle dage kl. 9.00-12.00, samt onsdag, fredag og lørdag kl. 15.00-18.00
Af hensyn til naboerne bedes disse tider respekteret, også selv om den nærmeste nabo ikke er i huset.

Sænk farten

Der er fartbegrænsning på Hostrupsvej på 30 km i timen. Sænk også farten på sideveje og foreningens øvrige vejnet.
Vis hensyn, kør efter forholdene.

Høje træer

Vær opmærksom på træer, hvor rødderne kan ødelægge vejbelægningen. Høje træer kan også skabe unødig skygge hos naboerne - eller true bygninger.

Græsrabatter

Rabatterne langs veje og stier skal være græsbelagte, dvs. uden træer og buske, helt ind til ejendommens skel. Grundejeren klipper græsset ud for egen ejendom og passer sin beplantning ud mod vej og sti.

Haveaffald

Hold øje med foreningens hjemmeside www.glstrandbjerggaard.dk. Her vil det fremgå, hvornår haveaffald bliver afhentet. Det er forbudt at afbrænde haveaffald i sommerhusområder i Gribskov Kommune.

Nyheder

Hold dig opdateret på foreningens hjemmeside www.glstrandbjerggaard.dk. Det er også her, du opdaterer dine kontaktoplysninger med e-mail, adresse og telefonnummer.

Opdateret juli 2018