Kystsikring

COWI har i 2012 i samarbejde med Klitgårdens Grundejerforening fået udarbejdet en Kystteknisk Rapport om kystbeskyttelse. Projektets intention er at skabe en helhedsløsning. Kystbeskyttelsesplanen indeholder også vedligeholdelsesfodring. Ralfodring efter nogle år er en del af projektet. Sandfodring efter nogle år vil desuden tilføre materiale til stranden. Herved øges de rekreative værdier af strækningen samtidig med at eventuelle negative effekter på kysten mod nordøst reduceres. Rapporten siger således, at hvis projektet gennemføres, kan der foretages ral- og sandfordring efter nogle år for at mindske eventuelle negative effekter (læsideerosion) på kysten ud for Heatherhill og op mod Rågeleje. 

Læs også en interessant kronik i "Ingeniøren" af Torben Larsen :

https://ing.dk/artikel/kronik-kystsikring-handler-mere-end-at-holde-paa-sit-eget-sand-211483 

Opdateret Maj 2018