Natur, planter og biodiversitet

Alene antallet af biler ved Svanemosen afslører, at grundejerforeningen er nabo til Rågelejes største turistattraktion: Det fredede naturområde Heatherhill (og Studebjerg).
 
Heatherhill betyder "Lyngbakke", og på det forholdsvis beskedne fredede område mødes vi af en for Nordsjælland helt enestående natur-type: hedelandskabet, med spredt bevoksning af Fyr og Ene, samt et tæppe af lyng og revling på store dele af det græsklædte, sandede istids-bakkelandskab. Derudover byder området på et rigt udvalg af blomster, herunder bl.a. engelsk græs, nikkende kobjælde, blodrød storkenæb osv osv.
 
Områderne nord og syd for strandvejen har i en årrække været afgræsset af får i sommerhalvåret for bl.a. at undgå at området ender som ren løvskov, ligesom det er sket i det nærliggende Strandbjerggård-område, som også er fredet, samt mange andre steder på nordkysten, efter at man helt fik styr på sandflugten for omkring 100 år siden.
 
Gribskov Kommune, som ejer, plejer og vedligeholder naturen på Heatherhill, udfører lige nu en række forsøg i området, som skal afdække, hvorledes man fremover bedst muligt bevarer den særlige naturtype, fastholder det store antal sommerfugle og i det hele taget er med til at sikre den truede biodiversitet på Heatherhill
 
Går man rundt i vores eget lokalområde, er det tydeligt, at mange grundejere har tilsvarende sandet og mager jord som på Heatherhill og derfor i større eller mindre grad har ladet sig inspirere af naturen på Heatherhill med stedsegrøn bevoksning, lyng og uklippede blomstrende græsarealer.
 
Det er oplagt, at vi som sommerhusejere også bidrager til øget biodiversitet i lokalområdet, og her kan der bl.a. hentes inspiration i denne folder fra Landsforeningen Praktisk Økologi, som selvom folderen primært er henvendt til traditionelle villa-haveejere også giver mange praktiske råd og anvisninger for nordkystens magre jorder.
 
Problemet med den faldende biodiversitet er, som der står i folderen, at de danske plantearter, som er mest truet, også er dem, som trives bedst på næringsfattige jorder. Så vores magre jord er faktisk der, hvor vi kan bidrage rigtig meget til biodiversiteten, blot vi lader være med at gøde og tilføre næringsstoffer.
 
Et af rådene i folderen er derfor at vi skal lade plæneklipperen holde sommerferie en stor del af året, og når den anvendes, så fjern græsafklippet således at jorden bliver mager igen og blomsterne og sommerfuglene vil vende tilbage. 

 

 

Opdateret januar 2022