Gratis afhentning af max 5 m3 haveaffald, dvs. bunker på max. 5m x 1m x 1m 

Vær med til at styrke det gode naboskab ved at holde vores lokale miljø smukt og velplejet. Buske og træer må ikke vokse ud i græsrabatterne langs vore veje og stier. Se mere under regler om græsrabatter. Når du fjerner buske og træer helt ind til skel mod vej og sti, kan de gående komme sikkert forbi og asfalten bliver ikke ødelagt af rødderne. Hvis du ikke lige kan finde dine skelpæle, kan du forsøge at gå efter det grå "NESA" el-skab. El-skabet er altid placeret på vejarealet, udenfor dit skel.

Grundejerforeningens bestyrelse arrangerer i lighed med de foregående år og uden udgift for den enkelte grundejer. 

I 2021 skal haveaffaldet lægges ud senest i uge 42, således at det kan afhentes af vognmanden i uge 43.

Hver grundejer kan lægge en bunke på højst 5 m3 ud, dvs. 5m x 1m x 1m. Bunken skal ligge i græsrabatten, sådan at lastbilen kan komme forbi og samle den op med grab. Det betyder også, at grenene skal ligge vinkelret på vejen. Efterfølgende oprydning er den enkelte grundejers ansvar. Afklip må kun bestå af rosengrene, grene og lignende - ingen stød og rødder. For at undgå at ordningen misbruges, er det aftalt med vognmanden, at haveaffaldsbunker større end 5 m3 skal afregnes direkte med den enkelte grundejer efter forudgående aftale.

Resten af året henvises til kommunens genbrugsstationer:

  • Skærød genbrugsstation, Industrivej 4, Skærød, 3200 Helsinge.
  • Højelt genbrugsstation, Bøgebjergvej 84, 3230 Græsted - Se kort og find vej

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald i sommerhusområderne i Gribskov Kommune af miljømæssige hensyn. Kommunens regler findes her

 

 
Opdateret oktober 2021